Välkommen till JA ställningsmontage AB! Vi hjälper dig som är i behov av byggnadsställningar i Skåne,Blekinge och Kronoberg.Personalen har lång erfarenhet och STIB alt BYN utbildning. Samtliga som arbetar här har ID06- och SSG-entré.Inom firman finns kunskaper inom andra områden. Exempel på sådana kunskaper är säkra lyft,Travers, mobila arbetsplattformar, arbete vid väg och heta arbeten.

För JA ställningsmontage AB är det viktigt att alla kunder är nöjda med det arbetet som vi utför.

Vi utför alltid arbetet enligt gällande föreskrifter

Välkommen till JA ställningsmontage AB!